Informacja o projekcie: Projekt Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Cel projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla MŚP
Planowane efekty: Zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19
Wartość projektu: 125.738,58 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 100 %

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account