Akceptując regulamin wyrażam zgodę na umieszczanie swoich danych teleadresowych w bazie firmy PHU COLO i wykorzystanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 133 poz. 883 w tym również do celów promocyjnych.

DE
Ich erteile meine Erlaubnis für die Platzierung und Verwendung meiner Kontaktdaten in der Datenbank PHU COLO, (in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 29.09.1997 über den Schutz der Personaldaten, einheitlicher Text: Gesetzblatt nr 133 Pos. 883 auch zur Werbezielen).

Jesteś hurtownikiem? Zarejestruj się!

Zaloguj się do konta